Strona główna | Kontakt | O stronie

Edunet

Reklama


Nasz dostawca Internetu

Serwis komputerowy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Kadra


dyrekcja szkoły
 • mgr Alicja Pawlik - dyrektor
 • mgr Maria Feret - wicedyrektor
pedagog szkolny
 • mgr Klaudia Borowiec
religia
 • ks. mgr Marcin Mikulski
język polski
 • mgr Aneta Kurczab
 • mgr Katarzyna Majka
język angielski
 • mgr Marta Knot
 • mgr Maria Król
 • mgr Agata Ogorzelec (urlop)
 • mgr Ewa Pustelnik
język niemiecki
 • mgr Maria Feret
 • mgr Renata Spinda
historia
 • mgr Renata Baka
 • mgr Michał Bąk
 • mgr Małgorzata Cierniak
wiedza o społeczeństwie
 • mgr Beata Barańska-Czyhur (urlop)
 • mgr Małgorzata Cierniak
wiedza o kulturze
 • mgr Justyna Krakowiecka
matematyka
 • mgr Krzysztof Bittner
 • mgr Ewa Cierpik
fizyka z astronomią
 • mgr Bożena Lasko
chemia
 • mgr Ewa Wójcik
biologia z higieną i ochroną środowiska
 • mgr Ewa Łącka-Chodań
 • mgr Ewa Wójcik
geografia
 • mgr Małgorzata Bodzek
podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Beata Barańska-Czyhur (urlop)
 • mgr Katarzyna Ogiela
informatyka
 • mgr Jerzy Barczyk
wychowanie fizyczne
 • mgr Jacek Falkowski
 • mgr Katarzyna Mnich
 • mgr Tomasz Włodarski
przysposobienie obronne
 • mgr Marek Roś
psychologia
 • mgr Alicja Pawlik
biblioteka
 • mgr Renata Wdowiak
ratownictwo medyczne
 • mgr Krystyna Barnaś
 • mgr Stanisław Gnat
 • mgr Genowefa Gucwa
 • mgr Bogusław Kocik
 • mgr Krzysztof Krzemień
 • mgr Barbara Łabno
 • mgr Krystyna Musiał
 • mgr Katarzyna Ogiela
 • mgr Alicja Pawlik
 • mgr Jadwiga Sikora

Info

$dzien $miesiac $rok roku,
godz: $godzina.
Jesteś "); /** * Plik zawiera kod licznika osób online * @author Łukasz Janicki * @copyright copyLeft * @link http://strefaphp.net * @version 1.0 */ /** * Stała zawiera nazwę pliku, w którym znajdują się dane o gościach online. */ define('FILE_NAME','online.txt'); /** * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie minut podanej w * argumencie w funkcji. * * @param integer $minutes * @return integer */ function gsf_minutes($minutes) { return 60 * $minutes; } #end function gsf_minutes() /** * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie godzin podanej w * argumencie w funkcji. * * @param integer $hours * @return integer */ function gsf_hours($hours) { return 3600 * $hours; } #end function gsf_hours() /** * Zwraca liczbę sekund, które odpowiadają w czasie liczbie dni podanej w * argumencie w funkcji. * * @param integer $days * @return integer */ function gsf_days($days) { return 86400 * $days; } #end function gsf_days() /** * Zwraca liczbę osób online. Liczba ta musi być większa od 0 gdyż ktoś musi * przeglądać stronę skoro skrypt jest wykonywany ;] * * @param void * @return integer */ function visitors() { global $online2; $online = count($online2); if($online == 0) return 1; else return $online; } #end function visitors() if(file_exists(FILE_NAME)) #sprawdzamy czy plik istnieje { /** zapisujemy wszystkie linie pliku jako osobne elementy w tablicy $online */ $online = file(FILE_NAME); foreach($online as $on) # każdy element tablicy... { $part = explode("\t",$on); # dzielimy na nową tablicę /** tworzymy nową tablicę typu: [IP_GOSCIA] = DATA_PRZELADOWANIA */ $online2[rtrim($part[0])] = $part[1]; } /** usuwamy z tablicy element o IP takim jak IP odwiedzającego */ unset($online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']]); /** tworzymy nowy element w tablicy o IP takim jak IP odwiedzajacego */ $online2[$_SERVER['REMOTE_ADDR']] = time(); $time = time(); #zapisujemy aktualny czas, by nie wywoływać funkcji time(), w pętli foreach(array_keys($online2) as $on) # dla każdego klucza z tablicy { /** sprawdzamy czy element o danym kluczu, ma czas przeładowania strony mniejszy niż (aktualny czas - przedział czasu ludzi online) * jeśli tak usuwamy element, jeśli chcemy zamiast przedziału w minutach, mieć przedział w godzinach lub dniach zmieniamy nazwę funckji na gfs_hours lub gfs_days. * jeśli nie, dopisujemy do zmniennej wpis typu: [ADRESS_IP] \t [DATA_PRZELADOWANIA] \n - gdzie \n to znak nowej lini, a \t inny separator */ if($online2[$on] < ($time - gsf_minutes('5'))) unset($online2[$on]); else $file_ .= "$on \t $online2[$on] \n"; } } /** jeśli plik z goścmi onlinie nie istnieje, tworzymy zmienną z wpis typu: [ADRESS_IP] \t [DATA_PRZELADOWANIA] \n - gdzie \n to znak nowej lini, a \t biały znak */ else $file_ = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."\t".time()."\n"; echo visitors(); # wyświetlamy liczbę osób online /** tworzymy nowy plik do zapisu,jeśli plik istnieje jego poprzednia zawartość zostaje skasowana */ $file = fopen(FILE_NAME,'w'); flock($file, LOCK_EX); # blokujemy plik do odczytu fwrite($file,$file_); # zapisujemy dane o gościach online(ze zmniennej $file_) do pliku flock($file, LOCK_UN); # odblokowywujemy plik fclose($file); # zamykamy plik echo(" osobą on - line.
Używasz przeglądarki $typ.
Twój IP: $numer.
Od 31.12.2012 nastąpiło
$licznik wywołań strony,
"); $czy=true; $uch=fopen("plik_z_IP.txt","r"); while(!feof($uch)){ $text=fgets($uch); $a = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $a=adres($a); if($text==$a) { $czy=false; break; } } if($czy){ $uch=fopen("ilosc_wejsc.txt","r"); $liczba=fgets($uch); $uch=fopen("ilosc_wejsc.txt","w"); fwrite($uch,$liczba+1); $uch=fopen("plik_z_IP.txt","a"); $a = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; fwrite($uch,$a."\n"); } $uch=fopen("ilosc_wejsc.txt","r"); $liczba=fgets($uch); echo "w tym unikalnych ".$liczba;echo "."; function adres($adr){ $uch=fopen("pomplik.txt","w"); fwrite($uch,$adr."\n"); $uch=fopen("pomplik.txt","r"); return fgets($uch); } ?>

Szukaj z Google


 
  w zasobach serwisu
  w całym Internecie
   

Biuletyn Inf. Pub.

Projekty


Szkolna Liga Futsalu

Szkoła organizuje cykl konkursów historycznych z zakresu wiedzy o Tarnowie. Więcej inf...
Media i sponsorzy:


Szkoła uczestniczy w projekcie "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych, współfinanso wanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Do góry ^

Copyright © 2008 - 2013 Zespół Szkół Medycznych w Tarnowie

^ Do góry